X

Mere viden

<

Tørvegravning i nyere tid

004-tørvegravning-scan 8

Under 2. verdenskrig var brændsel i form af importeret kul og olie blevet en mangelvare, og udnyttelsen af hjemlige ressourcer, som tørv, tog fart. Området ved Bølling Sø er et af de områder, hvor der igennem årtier er blevet gravet tørv. Under besættelsen 1940 – 45 blev tørvegravningen intensiveret. I 1950 var den store industrielle udnyttelse af moserne klinget af, men det var stadig almindeligt, at private havde en moselod, hvor de skar tørv til eget forbrug. Det var således tørv og ikke oldsager, der bragte familien Højgaard til Bjældskovdal den 6. maj 1950.

Bjældskovdal set fra luften i 1954, 4 år efter fundet af Tollundmanden.

Bjældskovdal set fra luften i 1954, 4 år efter fundet af Tollundmanden.