X

Mere viden

<

Sådan blev Tollundmanden fundet

1.3 Glob i Mosen

Den 6. maj 1950 gjorde brødrene Emil og Viggo Højgaard og Viggos Kone Grete et af verdens mest skattede og beundrede arkæologiske fund. De fandt Tollundmanden. De var i mosen for at grave tørv da Emils ridsejern ramte noget hårdt. Et par dage inden fundet af Tollundmanden havde de fundet to tørvespader fra ældre jernalder. Måske var de derfor ekstra årvågne og stoppede gravningen for at kigge efter.

Da det velbevarede lig dukkede op, troede de, at det var et friskt lig. Var der mon sket en forbrydelse? Politiet blev tilkaldt, men de kunne konstatere, at der nok snarere var tale om et oldtidsfund, og sørgede for i stedet at tilkalde professor P. V. Glob fra Århus.

Hos ham var der heller ingen tvivl om, at det her var en sag for museumsfolk.  Han skønnede, at liget var 2000 år gammelt, og på hans foranledning byggede man en kasse omkring liget, så det kunne fragtes til Nationalmuseets konserverings­afdeling, hvor det kunne blive professionelt udgravet. Liget var fundet ca. 2,5 meter nede i mosen, tæt på bunden af mosen, formentlig i en tørvegrav fra jernalderen.

Grete og Viggo på fundstedet

Grete og Viggo på fundstedet

Et af de første fotos af Tollundmanden, stadig liggende på fundstedet.

Et af de første fotos af Tollundmanden, stadig liggende på fundstedet.