X

Mere viden

<

Hvor gammel er Tollundmanden?

Tollundmanden_DO-10885_original

Foto Lennart Larsen

Tollundmanden er blevet dateret ved Kulstof-14 metoden flere gange. Første gang lød dateringen på at han var ca. 1000 år gammel. Altså fra vikingetiden. Det viste sig dog hurtigt at være en fejl, og man fik placeret ham i ældre jernalder. Tollundmanden er senest i år 2000 blevet dateret til mellem 397 og 263 f.Kr. Ellingkvinden er på samme tid dateret til mellem 357 og 203 f.Kr. Dateringerne overlapper, så inden for den dateringsramme må man sige, at de er samtidige. De kan altså i princippet have kendt hinanden, men der kan også have været næsten 200 år imellem dem, hvorfor de ikke behøver at have kendt til eksistensen af hinanden.

Datering ved hjælp at Kulstof-14 metoden kræver avanceret udstyr. Her fra AMS laboratoriet på Aarhus Universitet.

Datering ved hjælp at Kulstof-14 metoden kræver avanceret udstyr. Her fra AMS laboratoriet på Aarhus Universitet. Foto Museum Silkeborg.