X

Mere viden

<

Datering ved Kulstof-14 metoden

Kulstof-14 metoden eller C14 metoden, er en dateringsmetode hvor man måler hvor meget af den radioaktive isotop C14, der er til stede i en prøve. Det er således kun organisk materiale, der kan dateres på denne måde. Alt levende, hvad enten der er tale om planter eller dyr, optager kulstof igennem kosten, deriblandt også den radioaktive isotop C14. Når træet, mennesket, dyret eller kornet dør, stopper denne udveksling og mængden af kulstof fastlåses. C14 isotopen er imidlertid ustabil og efter 5730 år er der kun det halve C14 tilbage. Ved at måle hvor meget C14 der er tilbage i eksempelvis en knogle, kan man regne ud hvor længe det er siden knoglens ejer døde.

Kulstof -14 laboratoriet på Aarhus Universitet.

Kulstof-14 laboratoriet på Aarhus Universitet. Foto Museum Silkeborg.