X

Mere viden

<

Spader fra Jernalderen

Tørvegravning

Illustration Niels Bach

Der er igennem tiden fundet mange tørvespader fra jernalderen i de danske moser. Generelt er der to slags. Den ene, en T-formet tørvespade, har formentlig været brugt til at skære tørvene med. Den anden er en dobbeltspade, har nok har været et almindeligt graveredskab, som man brugte overalt, og altså også i moserne. Måske er de blevet brugt til at rydde overfladen med, så man kunne komme ned til tørvene.

En såkaldt dobbeltspade og et T-formet spade fra ældre jernalder. Spaden til højre blev fundet nær Tollundmanden.

En såkaldt dobbeltspade og en T-formet spade fra ældre jernalder. Spaden til højre blev fundet nær Tollundmanden. Foto Museum Silkeborg.